Rooms & Rates

     Цени / Цены

поради неяснотата на създалата се ситуация, моля при нужда от информация относно хотела, свържете се с нас!

Call us now:
+359 899 53 53 25
Follow us
  • Trip Advisor Social Icon
  • Facebook Social Icon

© 2017 by hotel "Nushev"